De Vakgroep Lichtreclame van UNETO-VNI organiseert 24 mei 2012, in samenwerking met led en ondersteunend Vink Kunststoffen, alweer de 3e Vakdag over LED’s in Lichtreclame.

Deze middag staat open voor de medewerkers van zowel leden van de Vakgroep Lichtreclame als voor aangesloten lichtreclame bedrijven. De nadruk zal liggen op de vergelijking van de verschillende led systemen. Zoals afgesproken in 2009 en 2010 zijn er duurtesten gedaan met de destijds gepresenteerde systemen. De meetresultaten daarvan zullen op 24 mei worden gepresenteerd.

Daarnaast zullen op 24 mei de resultaten van een nieuwe meetsessie met 9 systemen worden getoond en gepresenteerd, nu niet in letters, maar in lichtbakken van 80 x 80 cm. Als toevoeging is er dit keer voor gekozen om een letter te voorzien van neon. Ook deze zal worden gemeten en bepaald hoe het resultaat kan worden vergeleken met de gemeten led systemen in het algemeen.

Insteek van deze middag is dat lichtreclamebedrijven diverse inzichten in de technische (on)mogelijkheden van leds en daarbij horende producten krijgen gepresenteerd.

De uiteindelijke doelstelling is de kwaliteit in de branche te bestendigen of te verbeteren naar een nog hoger niveau.